Is een betaalde baan (nog) een stapje te ver?

InnSpire geeft je de kans om te groeien in zelfstandig werken. Samen kijken we waar je belangstelling naar uitgaat en wat je aankunt. We kunnen je ondersteunen en helpen op verschillende gebieden: 

  • het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit 
  • het verhogen van de fysieke en psychische weerbaarheid
  • versterken van werknemersvaardigheden.

Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit

Deze activiteit zal worden ingezet om de fysieke en psychische weerbaarheid van de kandidaat te verhogen. De kandidaat leert om te gaan met zijn belemmeringen. Het gaat daarbij om diverse belemmeringen, zoals: rouwverwerking, (faal)angst, vergroten van inzicht in eigen kunnen, grenzen aangeven, etc.

Versterken van de werknemersvaardigheden

Deze activiteit zal worden ingezet als de kandidaat langer uit het arbeidsproces is en evenmin actief is in andere maatschappelijke verbanden. Deze activiteit is erop gericht de kandidaat arbeidsritme op te laten bouwen, te leren onder leiding en toezicht te werken en te leren taken en opdrachten (zelfstandig) uit te voeren.

An acorn would never brag about giving shade.

– Tim Cook

Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

Deze activiteit zal worden ingezet om de kandidaat te ondersteunen bij het verkrijgen van een realistische kijk op zijn capaciteiten en vaardigheden in relatie tot de arbeidsmarkt. Hiervoor wordt het instrument de Loopbaanverkenner (een online assessment) ingezet.

Het eindresultaat van het traject ´Pre-Werk-FITness’  is dat de kandidaat – eventueel na het volgen van een scholing – weer aan het werk kan. 

Meld je aan!

Vul onderstaand formulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op!

Leren omgaan met belemmeringen

Dit betekent niet automatisch dat de belemmeringen niet meer bestaan. Het gaat erom dat de kandidaat met deze belemmeringen heeft leren omgaan. Wij proberen eerst zelf de kandidaat binnen ons netwerk te plaatsen voor een korte periode zodat ze gewend raken aan een nieuwe situatie.

 Enkele pijlers van het traject:

  • groeien, zelfstandiger worden en zich maximaal ontplooien.
  • gestimuleerd worden om niet steeds hetzelfde te doen, maar hun blik te verruimen.
  • het contact met ‘gewone mensen’ waarderen.
  • sociale en collegiale omgangsvormen leren.
© Copyright 2019 - Stichting INNspire