Stichting InnSpire werkt met drie trajecten. Afhankelijk van de zorgvraag kun je in een traject instromen, of kunnen we verschillende trajecten met elkaar combineren.

Onze leerweg/dagbesteding is speciaal samengesteld voor jongeren/jongvolwassenen die moeite ondervinden met o.a. leren, sociale aspecten, hiërarchie, meedoen in de samenleving door leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, dyslexie, Asperger, PDD-NOS, etc.

Naschoolse Dagbesteding

Pedagogische ondersteuning voor jongeren die moeite hebben met het vinden van aansluiting bij leeftijdsgenoten, huiswerk en sporten.

Zinvolle Dagbesteding

Hierbij worden activiteiten met een arbeidsmatig karakter uitgevoerd, ongeacht de achtergrond of problematiek. Op stap naar zelfstandig werken!

Pre-Werk-fitness

Is een betaalde baan (nog) een stapje te ver? Samen kijken we waar je belangstelling naar uitgaat, wat je aankunt en we helpen je groeien.

© Copyright 2019 - Stichting INNspire